موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
ارتباط با مسئولين

نام و نام خانوادگي سمت
آزمون مجازی، وضعیت تحصیلی کارمند
تولید نرم افزار کارمند
دفتر مركز فناوری اطلاعات کارمند

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.