موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بررسی رشد گیاهان (کلاس دوم 2)
فراگیران کلاس دوم به اهمیت نور خورشید در رشد گیاهان پی بردند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
به منظور دست یافتن دانش آموزان به نتیجه و هدف درسی، آموزگار محترم سرکار خانم فاضلی از فراگیران درخواست نمودند تا تعدادی لوبیا در ظرفی گذاشته و یکی را در یخچال و دیگری را در پشت اتاق رو به آفتاب قرار دهند و بعد از سه روز میزان رشد گیاه را با هم بررسی کنند و درمورد تاثیرات نور آفتاب بر رشد گیاهان با یکدیگر به بحث وتبادل نظر بپردازند.
توسط : حیدری (1396/08/23)
(دبستان دخترانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.