موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بازدید آموزشی از کلاس دوم 3
معاون محترم آموزشی دوره اول از کلاس سرکار خانم داستان بازدید نمودند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
سرکار خانم درفشه در زنگ ریاضی مبحث اعداد در کلاس دوم سه حضور یافتند و هدف کلی درس را آشنایی دانش آموزان با اعداد سه رقمی مشاهده نمودند.
لازم به ذکر است که، ارائه درس بصورت گروهی و تیمی بود و در انتها معاونت، دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار داده و در مورد کم وکیف آموزشی دانش آموزان با آموزگار محترم کلاس، بحث وتبادل نظر انجام دادند.
توسط : سعیدی (1396/09/14)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.