موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بررسی رسانایی و مقاومت گرافیت
سه شنبه چهاردهم آذر ماه 1396- آزمایشگاه پایه ی یازدهم- مداد نورافشان
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
امروز سه شنبه چهاردهم آذر ماه 1396، پس از برگزاری مسابقات آزمایشگاه ( مرحله ی اول کتبی)، دانش آموزان آزمایش مداد نورافشان را انجام دادند.
آنها با قراردادن مغز مداد نوکی در یک مدار الکتریکی، عبور جریان از گرافیت را مشاهده نمودند و به این نتیجه پی بردند که با افزایش دما، مقاومت گرافیت کاهش می یابد و آمپرمتر موجود در مدار، ابتدا افزایش جریان و سپس کاهش جریان را نشان می دهد.
توسط : ابراهیمی (1396/09/14)
(دوره متوسطه دوم دخترانه واحد 2- مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.