موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
اعلام برگزیدگان مرحله عملی مسابقات آزمایشگاهی
نتایج راه یافتگان به مسابقات آزمایشگاهی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) اعلام گردید.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
دانش آموزانی که پس از برگزاری آزمون کتبی آزمایشگاه به مرحله عملی راه یافته بودند با یکدیگر رقابت نمودند و پس از بررسی های انجام شده اسامی دانش آموزان منتخب برای راهیابی به مسابقات آزمایشگاهی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) اعلام گردید.

پایه

گروه 1

گروه 2

گروه ذخیره

چهارم

برکچیان- ظریف

شیرعلی نژاد- دانش دوست

اخلاقی- سبحانی

پنجم

جاویدیان - نقابی

رقیه حسین زاده - آقایی

خورسندی- کوکبی

ششم

عندلیب - هاشمی

-

کرمانی مهلا حسینی

توسط : حیدری (1396/10/21)
(دبستان دخترانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.