موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
آشنایی با میو ه ها(کلاس دوم 3)
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
دانش آموزان کلاس دوم 3 در زنگ علوم، میوه های مختلفی که به کلاس آورده بودند را بررسی کرده و دانه های درون میوه ها وجود دارد را با یکدیگر مقایسه کردند. در ادامه سرکارخانم بیواره توضیحات تکمیلی و لازم را به دانش آموزان ارائه دادند. در انتها میوه هایی را که آورده بودند نوش جان کردند.
توسط : نیک روی (1396/11/24)
(دبستان پسرانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.