موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
شرکت منتخبین در مسابقات قرآنی (مرحله دوم)
دانش آموزان برگزیده قرآن دبستان دخترانه امام حسین(ع) واحد 3 درمسابقات مرحله دوم قرآن شرکت نمودند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«قرآن،از همه چیز خدا برتر است و فرمودند:برتری قرآن بر سایر سخنان،مانند برتری خداوند است،بر بندگانش».
در پی شرکت دانش آموزان قرآنی آموزشگاه در مسابقات مرحله اول حفظ و قرائت قران کریم در سطح آموزشگاه ، نفرات برگزیده از هر رشته جهت حضور در مرحله دوم به کارشناسی قران ناحیه یک معرفی شده بودند و امروز بیست و چهارم بهمن ماه عزیزان منتخب از پایه های سوم تا ششم در محل دارالقرآن کوثر ناحیه یک آموزش و پرورش حضور یافته و با سایر برگزیدگان مدارس ابتدایی در این ناحیه در رشته قرائت قرآن کریم به رقابت پرداختندو
نتایج این مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.
توسط : حیدری (1396/11/24)
(دبستان دخترانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.