موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
زنگ علوم در کلاس خانم رفعتی
هدف : آشنایی با مواد حلال و غیر حلال
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در تاریخ 24 بهمن دختران گل کلاس خانم رفعتی با کمک آزمایش با مواد حلال و غیر حلال آشنا شدند و آموختند که آب و شکر در آب حل می شود و خاک و چوب و آهن در آب حل نمی شود و مواد سبکی مانند چوب بر روی آب می ایستد و در آب حل نمی شود و با توضیحات مربی و انجام عملی آزمایش از این فعالیت لذت بردند.
توسط : اسماعیل نژاد (1396/11/24)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.