موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
آشنایی نوآموزان خانم قربانی با کلمات هم آغاز و هم پایان
روز سه شنبه 24 بهمن ماه 96 نوآموزان تمرین دیگری در جهت افزایش گنجینه لغات انجام دادند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در این واحد آموزشی خانم قربانی نوآموزان را راهنمایی کرد تا با دقت در تصاویر کتاب نام هر تصویر را گفته و کلمات را طوری تلفظ کنند که صدای اول آن کشیده تر بیان گردد. سپس همین فعالیت را در قالب بازی ادامه داد و از آنها خواست تا کلماتی مثال بزنند که صدای اول آن مانند تصویر کتاب باشد. هدف از این تمرین گسترش گنجینه واژگان در نوآموزان می باشد.
توسط : قائمی (1396/11/24)
(پیش دبستانی واحد 4 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.