موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
شناخت شکل بیضی در کلاس خانم میری
کار با قیچی
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
روز دوشنبه 20 دی95 دختران کلاس خانم میری پس از آشنایی با شکل بیضی جهت تثبیت بهتر آموزش با استفاده از قیچی و مقوا شکل بیضی را برش داده ودر دفتر چسباندند
توسط : بابازاده (1395/10/22)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.