موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری آزمون بنیه علمی پایه چهارم
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در تاریخ 20 دی ماه 1395 آزمون بنیه علمی ویژه دانش آموزان پایه چهارم برگزار گردید.
در این آزمون دانش آموزان با توجه به مطالب کتب درسی و درسهایی که تدریس شده بود، در آزمون شامل دروس هدیه و قرآن و مطالعات ریاضی علوم و فارسی بود شرکت کردند. این آزمون به صورت چهار گزینه ای برگزار شد.
توسط : نیک روی (1395/10/20)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.