موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
نصب نکات و جملات ناب از کتب شهید مطهری
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
همزمان با ایام امتحانات و نیاز فکری دانش آموزان به مسائل مهم زندگی از جمله در رابطه با ویژگی های انسانیت و انسان کامل و عدم تک بعدی بودن، نکات و جملات ناب از کتب شهید مطهری در تابلو پرورشی در معرض دید دانش آموزان قرار گرفت.
از جمله نکات مهم این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
* تقوا و تزکیه، موجب پرورش اراده انسان می شود و اراده را آماده می کند برای به کار بستن. " تعلیم و تربیت در اسلام صفحه 184 "
* اگر عقل باشد و انبیا نباشند، بشر به تنهایی راه سعادت خود را نمی تواند طی کند و اگر انبیاء باشند و عقل نباشد، باز انسان راه سعادت خود را نمی یابد. " انسان کامل صفحه 154 "
توسط : ضرغامی (1395/10/22)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.