موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری آزمون هماهنگ زبان انگلیسی
امتحان زبان انگلیسی در کلیه پایه ها به صورت هماهنگ در مدارس دوره اول ناحیه 3 برگزار گردید.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
پیرو برنامه ریزی صورت گرفته و در راستای ارسال بخشنامه ی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مبنی بر برگزاری هماهنگ آزمون زبان انگلیسی در سطح ناحیه این آزمون امروز 22 دی ماه 95 هماهنگ با کلیه ی مدارس دوره اول ناحیه 3 بصورت هماهنگ برای هر 3 پایه برگزار گردید.
توسط : پرهیزگار (1395/10/22)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.