موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری اولین آزمون بنیه علمی ویژه دانش آموزان پایه سوم
-
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
چهارشنبه ، بیست و دوم دی ماه ، راس ساعت 9 صبح ، اولین آزمون بنیه علمی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) ویژه ی دانش آموزان پایه سوم ، به صورت هماهنگ بین مدارس ابتدایی برگزار گردید .
این آزمون به صورت تستی ، شامل دروس فارسی ، ریاضی و علوم بود که دانش آموزان در مدت زمان 60 دقیقه به 45 سوال ، پاسخ دادند .
توسط : میرعلمی (1395/10/22)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.