موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری اولین آزمون بنیه علمی پایه ی سوم
برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم...
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
امروز چهارشنبه 22 دی ماه 95، اولین آزمون بنیه علمی پایه ی سوم؛ ویژه ی دانش آموزان ابتدایی مدارس امام حسین علیه السلام، رأس ساعت 10:00 صبح در آموزشگاه برگزار گردید.
دانش آموزان پایه ی سوم با دقت و توجه در مدت زمان 60 دقیقه به 45 سؤال این آزمون که از دروس فارسی، علوم و ریاضی بود، پاسخ دادند. این آزمون جهت سنجش سطح علمی و آموزشی دانش آموزان این پایه است که به صورت هماهنگ در تمام مدارس امام حسین علیه السلام مقطع ابتدایی برگزار گردید.
قابل ذکر است نتایج این آزمون متعاقباً اعلام خواهد گردید.
توسط : ابراهیمی (1395/10/22)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.