موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
تشکیل گروه های آموزشی پایه های اول تا سوم
آموزگاران عزیز دوره اول، با موضوعات مربوط به پایه خود در 28 بهمن ماه دور هم جمع شدند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
گروه های آموزشی آموزگاران پایه های اول تا سوم با موضوعات اختصاصی مربوط به پایه خود با نظارت معاون محترم آموزشی دوره اول "سرکار خانم درفشه" تشکیل و اهداف ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
پایه های اول : پروژه جابربن حیان و تکالیف نوروزی
پایه دوم: پروژه جابربن حیان، بحث و گفتگو درباره فصل ششم کتاب ریاضی و پیک نوروزی
پایه سوم: پروژه جابربن حیان، تحویل کارنامه ها و پیک نوروزی
توسط : سعیدی (1395/11/28)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.