موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بازدید از دانشکده دندان پزشکی
به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان پایه ششم جهت هدف گذاری برای آینده، بازدیدی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه فردوسی انجام پذیرفت.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
دانش آموزان ششمی همراه با معاون محترم آموزشی"سرکار خانم پور رضایی" از ساعت 7:30 صبح بیست و هشتم بهمن ماه جهت آشنایی بیشتر با حرفه دندان پزشکی در دانشگاه فردوسی حضور یافتند و از قسمت های مختلف آن مثل بخش دهان و دندان کودکان بازدید نمودند، همچنین با گوش سپردن به صحبت های مسئولین دانشکده اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با بهداشت دهان و دندان دریافت نمودند.
امید است برگزاری اینگونه بازدیدها به دانش آموزان کمک کند تا با برنامه ریزی دقیق مطالعاتی جهت ارتقا وضعیت تحصیلی خود اقدام نمایند و با شناخت بیشتری نسبت به آینده شغلی خود تصمیم گیری نمایند.
توسط : نیک عیش (1395/11/28)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.