موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
انجام آزمایشات درس نیرو - کلاس سوم 1
در کلاس سوم 1 آزمایشات مربوط به درس نیرو از کتاب علوم با همکاری دانش آموزان انجام شد.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
ابتدا دانش آموزان با استفاده از دو آهن ربا و آزمایشات انجام شده متوجه شدند که دو قطب هم نام یکدیگر را دفع میکنند و دو قطب غیر هم نام یکدیگر را می ربایند.
سپس با استفاده از وزنه انجام آزمایشات مربوطه متوجه شدند که کدام اجسام را زمین با نیروی بیشتری به سمت خود می کشد. در پایان آزمایش تخته و وزنه و تکیه گاه نیز انجام گرفت.
توسط : نیک روی (1395/11/28)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.