موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
روزشمارکودک- پنجشنبه 28 بهمن ماه 95
صبحگاه: ورزش و دعای صبحگاه– تکرار سرودها - تمرین بخش آخر آیه الکرسی
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
برنامه خانم قائمی: خلاقیت(ساخت زنبور)- کتاب کار- تمرین آموزش ها- بازی کلاسی
برنامه خانم احمدی: تمرین آموزش ها- کتاب کار- بازی فکری- مهارت زندگی- قصه خوانی
برنامه خانم قربانی: تکرار آموزش ها- رنگ آمیزی- بازی فکری- قصه گویی توسط کودک
برنامه خانم سعادتیان: تمرین آموزش ها- کیت زمین(انجام کاربرگ)– بازی فکری- قصه گویی
برنامه خانم خوشنودی: تکرار سرود و سوره ها- کتاب کار– قصه گویی توسط کودک- بازی فکری
توسط : نجفی (1395/11/28)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.