موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بررسی کارنامه های مرحله ی دوم آزمون مرآت- پایه ی چهارم
تحلیل کارنامه های آزمون مرآت- پایه ی چهارم- اسفند 95
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
به منظور افزایش میزان بازده نتایج دومین مرحله ی آزمون مرآت، کارنامه های دانش آموزان توسط همکاران پایه ی چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بدین صورت نقاط ضعف و قوت این آزمون مورد دقت قرار گرفت. در این ارزیابی تمام ترازها، درصدهای تستی و تشریحی ارزیابی گردید.
توسط : ابراهیمی (1395/12/25)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.