موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بازدید از گلخانه
دانش آموزان پایه های سوم به بازدید از گلخانه شهرداری شهرستان رفتند...
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در بیست و یکمین روز از اسفند ماه دانش آموزان پایه های سوم با آموزگاران خود به بازدید از گلخانه شماره 2 شهرداری شهرستان کاشمر رفته و در آنجا با انواع گیاهان از نظر برگ ها و ریشه ها آشنا شدند.

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.