موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
ممتازین علمی در دوهفته نامه سرو کاشمر
ممتازین علمی در دوهفته نامه سرو کاشمر منتشر شد....
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
ضمن تقدیر و قدردانی از تمامی دانش آموزان کلیه مدارس امام حسین (ع) سطح شهرستان کاشمر اسامی ممتازین علمی در سال تحصیلی 96-95 این مجموعه در دوهفته نامه سرو کاشمر به شماره 213 و 214 به چاپ رسیده است.

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.