موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
توزیع پیک های نوروزی سال 1396
سالی که بهارش قدم فاطمه(س) باشد...صدها برکت از کرم فاطمه(س) باشد... امید که یک مژده ز صدها خبر خوش... پیغام فرج در حرم فاطمه(س) باشد...
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در روزهای آخر سال 95، پیک های نوروزی آموزش و پرورش با عنوان عیدانه ی رضوی بین همه ی دانش آموزان توزیع گردید.
همچنین برخی از معلمین محترم ،پیک های نوروزی ویژه ی کلاس خود را که تهیه نموده بودند بین دانش آموزان توزیع نمودند.
لام به ذکر است که نمونه پیک های توزیع شده ی ویژه ی هر کلاس، در سیستم وضعیت تحصیلی مدبر قسمت تکالیف، قابل مشاهده می باشد.
توسط : ابراهیمی (1395/12/26)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.