موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
تقدیر از برترین های آموزشی و پرورشی
***********
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
امروز 25 اسفند ماه 95 با توجه به نزدیک شدن پایان سال تحصیلی از دانش آموزان برتر آموزشی و پرورشی آموزشگاه توسط مدیریت محترم سرکار خانم رمضان نژاد تقدیر شد.
آرزوی موفقیت برا ی کلیه دانش آموزان عزیزمان داریم.
توسط : سابقی (1395/12/26)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.