موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون چهارشنبه سوزی
********
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در تاریخ 23 اسفند ماه 95 کارگاه آموزشی چهارشنبه سوری برگزار گردید و از سخنران محترم نیروی انتظامی دعوت گردید و نکات مهم طی برگزاری جلسه کارگاهی به دانش آموزان عزیز یادآوری گردید.
توسط : سابقی (1395/12/26)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.