موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش از آموزشگاه
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 96، جمعی از کارشناسان محترم اداره کل آموزش و پرورش در مدرسه حضور یافتند و ضمن عرض خداقوت به مدیریت و همکاران آموزشگاه از کلیه برنامه های فرهنگی و آموزشی مدرسه بازدید نموده و سوالات خود را مطرح کردند و توسط مدیریت و معاونین پاسخ ارائه گردید .
توسط : پرهیزگار (1396/01/31)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.