موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
بازدید نمایندگان اداره کل از آثار پژوهشی جشنواره تا ثریا
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در راستای برگزاری جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا جمعی از نمایندگان اداره کل از کلیه آثار جشنواره بازدید نمودند . قابل ذکر است در ابتدا توضیحات کلی در خصوص برگزاری این جشنواره ، اهداف و دستورالعمل ها و چگونگی برگزاری داوری و نحوه شرکت پژوهشگران در این جشنواره توسط دبیر جشنواره مطرح گردید . در پایان بازدید نمایندگان محترم ضمن عرض خداقوت به دبیرخانه از زحمات اعضا و کمیته های دبیرخانه تقدیر و تشکر نمودند.
توسط : پرهیزگار (1396/01/31)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.