موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
حضور معاونت محترم فرهنگی موسسه به همراه کارشناس فرهنگی در دبیرخانه
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در اولین روز برگزاری جلسات دفاع با هدف هماهنگی هرچه بهتر و برگزاری با نظم و دقیق جلسات دفاع معاونت محترم فرهنگی موسسه سرکار خانم دلیری و کارشناس محترم فرهنگی جناب آقای حسین زاده ساعاتی قبل از آغاز جلسات دفاع در محل دبیرخانه حضور یافتند و از روند آماده سازی جلسات و در ادامه دفاع پژوهشگران بازدید نمودند.
توسط : پرهیزگار (1396/01/31)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.