موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
اسکان دانش آموزان پژوهشگر شهرستان ها در دومین روز دفاع
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در راستای برگزاری جلسات حضوری دفاع پژوهشگران شرکت کننده در جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا ، امروز پنجشنبه 31 فروردین ماه 96، میزبان گروه های پژوهشی مان از شهرستان های تربت حیدریه و نیشابور بودیم .
توسط : پرهیزگار (1396/01/31)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.