موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
تقدیر از دانش آموزان دارای رتبه استانی و کشوری پایه هشتم
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
پیرو برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرآت و ارسال نتایج این آزمون ، از دانش آموزان ملیکا قیاسی رتبه اول مدرسه ، سوم استان و سوم کشور ، نجمه سادات معصومی دوم مدرسه ، 4 استان و 6 کشور ، عسل ذاکریان رتبه سوم مدرسه ، پنجم استان ، در مراسم صبحگاه با اهدای لوح هدیه تقدیر به عمل آمد.
توسط : پرهیزگار (1396/02/28)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.