موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
توصیه های لازم پایان سال توسط معاونت آموزشی و اجرایی
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در روز پایانی تشکیل کلاس ها و در مراسم صبحگاه پس از قرائت قرآن کریم توسط یکی از دانش آموزان توصیه های لازم انضباطی و موارد لازم مربوط به برگزاری امتحانات نوبت دوم توسط معاونت محترم آموزشی سرکار خانم کاظمی برای کلیه ی دانش آموزان بیان گردید در ادامه مواردی در خصوص سرویس دهی منظم دانش آموزان در ایام امتحانات و قوانین ایام امتحانات توسط معاونت محترم اجرایی سرکار خانم دستمرد بیان گردید.
توسط : پرهیزگار (1396/02/28)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.