موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مراسم صبحگاه آخرین روز سال تحصیلی
ای حیاتم حسین ، ای مماتم حسین ***** نوکریته باقیات الصالحاتم حسین
ندارم غیر تو در دل خیالی ****** بنفسی انت و اهلی و مالی
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
آخرین صبحگاه سال تحصیلی با خواندن سرود همگانی مدرسه با عنوان « یا حسین » در مراسم صبحگاه و در میان شور و نشاط دانش آموزان برگزار شد. در انتها ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان در امتحانات آخر سال توسط معاونت پرورشی و مرور خاطرات سال تحصیلی مراسم صبحگاه به پایان رسید.
توسط : پرهیزگار (1396/02/28)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.