موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
غنی سازی کتابخانه آموزشگاه
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
پیرو انجام پروژه ی مهر قابل ذکر است آموزشگاه تلاش دارد کتابخانه ی مدرسه را با تهیه کتاب های مفید غنی سازی نماید . لازم به ذکر است در راستای این مهم تعداد زیادی کتاب آموزشی و فرهنگی با هماهنگی ولی محترم دانش آموز شفاهی تهیه گردید و به کتابخانه اهدا شد. در پایان نهایت تقدیر و تشکر را از این ولی محترم داریم.
توسط : پرهیزگار (1396/05/16)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.