موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری پنجمین مرحله آزمونهای مهارتهای هفتگانهICDL
آزمونهای هفتگانه ICDL اجرا می شود.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
پنجمین مرحله آزمونهای ICDL درسال 96 در روز چهارشنبه 18 مرداد ماه 1396 با حضور دانشجویان مرکز خواهران و برادران ساعت 11 صبح در رشته ی ICDLCORE برگزار می گردد.

گواهی نامه بین المللی:
( International Computer Driving Licence)
ICDL یک گواهینامه بین المللی است که توانایی دارندگان این گواهی نامه را در مهارتهای کامپیوتری ، تاییدمی کند.
توسط : رحمانی (1396/05/18)

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.