موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
عبور از تونل حلقه در زنگ ورزش
دانش آموزان پایه اول یک درقالب بازیهای مفرح وشاد،توان خودرادرحرکات سرعتی وانعطافی باعبورازتونل حلقه نشان دادند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
باتوجه به اینکه در این سن بدن نوآموزان از انعطاف پذیری خوبی برخوردار است وقتی این حرکات همراه باسرعت انجام می شود نتیجه خوبی درمسابقات پایه مثل ژیمناستیک می دهد.
توسط : حیدری (1396/07/19)
(دبستان دخترانه واحد 3 - مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.