موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برپایی جایگاه جشن عاطفه ها
مقام معظم رهبری( مد ظله): روح انفاق و نیکوکاری بایستی در جامعه توسعه پیدا کند.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.وقتی دستی را را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست. با آماده سازی جایگاه ویژه جشن نیکوکاری فضایی ایجاد شد تا یاریگران دست های نیازمند با حضور خود لبخند بر لبان و امید به قلب هایشان هدیه کنند.
امید آنکه حضور پرشور و حداکثری دانش آموزان را شاهد باشیم و دعای خیر آن ها را در مسیر زندگی خود داشته باشیم.
توسط : ابراهیمی (1396/07/19)
(دوره متوسطه دوم دخترانه واحد 2- مشهد)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.