موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری جلسه آموزشی مدبر
جلسه آموزشی مدبر برگزار گردید...
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در نوزدهمین روز از مهر ماه اولین جلسه آموزشی وضعیت تحصیلی (مدبر) در محل نماز خانه آموزشگاه با حضور سرور گرامی جناب آقای مهندس هدایت ومعاونین اجرایی ومعاونین آموزشی وفناوری برگزار گردید.

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.