موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
برگزاری جلسه مدیران مدارس امام حسین(ع)
جلسه توجیهی مدیران مدارس امام حسین(ع) سایت مدبر برگزار گردید.
[تصوير قبلي] [تصوير بعدي]
در نوزدهمین روز از مهر ماه راس ساعت 5:30 دقیقه در محل نماز خانه آموزشگاه جلسه توجیهی مدیران مدارس امام حسین(ع) سایت مدبر برگزار گردید.در این جلسه که تمامی مدیران مدارس و مسئولین موسسه امام حسین (ع) شهرستان حضور داشتند سرور گرامی جناب آقای مهندس هدایت توضیحات کاملی را در مورد وبسایت مدبر اراده نمودند.

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.