پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بنده ایمان را به کمال نمی رساند مگر سه خصلت در او باشد: انفاق در هنگام تنگ دستی، انصاف دادن و سلام کردن. کنزالعمال، ح 107.
امام علی (ع) فرمودند: آن كه منتظر امر (فرج) ما است ، همچون كسى است كه در راه خدا در خون خود تپيده باشد. الوافى ، ج 2، ص 442
امام علی (ع) فرمودند: قوى ترینِ مردم، کسى است که بر خواهش دل خود غلبه کند. غررالحکم ح 3074
امام علی (ع) فرمودند: هر كس در خردسالى سئوال كند، در بزرگ سالى اش پاسخ مى دهد. غرر الحكم ، ح 8273