• نکات امنیتی:
  • در محل های عمومی از کنترل پنل استفاده نفرمایید
  • آدرس هایی غیر از آدرس htpp://www.tabaar.com/cp نامعتبر هستند
  • همواره از نرم افزار های آنتی ویروس معتبر و بروز شده استفاده نمایید
  • رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
  • پس از انجام و اتمام کار، حتما از سیستم خارج شوید
  • رمز را در تنظیمات مرورگر ذخیره ننمائید
  • در صورت لو رفتن رمز عبور با مرکز IT موسسه تماس حاصل فرمائید